AGT’nin devimsel(dinamik) yönetim yapısı içerisinde süreklilik sağlanması ve çalışma yönetmeliğinin uygulanması için DENETLEME, tasarıların sürdürülmesi ve yaygınlaşması ile gereksinim duyulan her konuda DANIŞMA, Çekirdek Ekip içinde ve tüm gönüllüler arasında olması gereken arkadaş ortamının sağlanması için DAYANIŞMA ortamını sağlayan ekip, Beyin Takımı’nda görev almış gönüllülerden oluşur.

Çekirdek Ekip ve Beyin Takımı üyelerinin toplantı katılımlarını izleme ve tüm ekiplerin toplantı geri bildirimlerini inceleme .
Ekipler arasındaki iletişim ortamını sağlama,
Takımın tüm tasarılarında yol gösterici ve sorunlara çözüm üretme,
Yönetimsel sorunların çözümleri için öneri geliştirme,
İzlemsel(stratejik) süreçler belirleme ve Beyin Takımı, Çekirdek Ekip birimlerine sunum yapma
Takım içindeki tüm gönüllülerin rahatsızlık, öneri, istek dilekçelerini değerlendirip Beyin Takımı’na ya da Çekirdek Ekip’e bildirim hazırlama,
sorumluluklarını yürütmektedir.

DDD Ekip Sorumlusu ya da bir ekip üyesi, Beyin Takımı toplantılarına katılır ancak DDD’nin Beyin Takımı kararlarında oy hakkı yoktur.

Beyin Takımı’nın aldığı kararların sakıncalı bulunması durumunda gündemi Çekirdek Ekip toplantısına taşıyabilir. Geniş katılımlı değerlendirme ortamı oluşturulur.

Üç kişiden oluşan ekip üyeleri, Beyin Takımı’nda sorumluluk almış gönüllüler arasından Çekirdek Ekip tarafından kapalı oyla seçilir.

DDD, AGT’nin sürekliliği ve güvencesidir.