Dış ilişkiler, Ankara Gönüllü Takımı’nın başta ODTÜ Mezunları Derneği olmak üzere, birlikte çalıştığı ve çalışacağı kurumlarla olan ilişkilerini düzenler. Dernek ile iletişimi sürekli tutar ve gerekli raporları, bilgileri Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşır.

Bunun yanı sıra AGT’nin diğer sivil toplum örgütleri ile görüşmelerini düzenler. AGT’nin tanıtımı konusunda kamu ve özel kuruluşlarla görüşmeler yapar, işbirliği sağlamak için teklifler sunar ve süreçlerin Çekirdek Ekibe aktarılmasını sağlar.

Diğer bütün gruplarla etkileşim içerisinde olan dış ilişkiler, istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili yerlerle irtibata geçer. Dış ilişkilerin amacı, diğer grupların çalışmalarına hız katmak ve var olan bürokrasiyi hızlandırmaktır. Takım dışındaki işlerin ”dış ilişkiler” tarafından yürütülmesi diğer grupların tak ım içi çalışmalara odak lanmasını sağlamaktadır.