Eğitim & Etkinlik & Eğlence (EEE) Ekibi,

AGT’nin düzenlediği tüm etkinlik ve eğitimlerin sorumluluğunu taşır, koordinatörlüğünü yapar.

Yeni gönüllüleri takıma kazandırabilmek için Gönüllü & Kitap Ekibi’yle birlikte yapılan tanıtım organizasyonlarında görev alır. Tanıtım çalışmalarını takip eden süreçte, her eğitim döneminde en az 2 defa olmak üzere yeni gönüllülerin takıma kazandırabilmesi için -bir yaygın eğitim sistemi olan- “Kafe Gönlümün Gönüllüsü” (KGG) isimli eğitimlerin düzenlenmesini organize eder. Bu eğitimler sayesinde gönüllü adayları, AGT’yi daha iyi tanıma ve projeler hakkında daha fazla bilgi edinme imkanı elde eder. Bu eğitimlerin yanı sıra dönem içinde gönüllülerin kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik eğitimler düzenlenmesinden sorumludur.

Eğitimlerin yanı sıra, proje kapsamındaki kardeşlerimizin sosyal gelişimini sağlamak için düzenlenen tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasında Üniversite-Ev ve Üniversite-Okul Ekipleri’yle birlikte görev alır.

Bunlarla birlikte her yıl 23 Nisan haftasında yapılan ODTÜ Çocuk Şenliği‘ni ve AGT Yaz Çalışma kampını düzenler.Üniversite-ev projesinin sene içinde kullandığı uygulama taslaklarinin yazılması ve düzenlenmesinden sorumludur.

Gönüllüler arasındaki iletişim ve iş birliğini arttırmak amacıyla düzenlediği eğlenceli etkinlikler ile farklı bölgelerde görev alan tüm gönüllülerin birbirleriyle tanışma ve kaynaşmasına yardımcı olur.

2014-2015 döneminde 4 üyeyle çalışmalarını sürdürecek olan EEE Ekibi gönüllülere rehber olan haftalık uygulama taslaklarının hazırlanmasından da sorumludur.