Fon ekibi, ODTÜ Mezunlar Derneği AGT Yardım Fonu’nun kurulmasının ardından, 2014-2015 eğitim öğretim yılının başında aktif olarak çalışmalarına başlamış bir ekiptir. AGT projelerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalar yapmak ekibimizin temel amacıdır. Takım içerisinde düzenlenen çeşitli etkinliklerden elde edilen gelirler projelerimizin ihtiyaçları için; çekirdek ekip tarafından alınan kararlar ve öncelik sıralaması doğrultusunda kullanılır. Sene içerinde ekiplerin taleplerinin ne kadar karşılanabildiği ve yapılan etkinliklere katılan her gönüllünün keyif alması, güzel zaman geçirerek ayrılması fon ekibinin iki temel başarı ölçütüdür.

Ankara Gönüllü Takımın maddi konularla ilgilenen tek ekibi fondur.